En lönsam affär för dig som yogar regelbundet är att bli årsmedlem.

Du får full tillgång till alla öppna klasser på schema (ej event och workshops).
Du får även 10% rabatt på PT yoga sessioner.

Du betalar 650 kr resp. 600 kr per månad via autogiro. Bindningstiden är 12 eller 24 månader månader och därefter är det 3 månader uppsägningstid om/när du vill avsluta ditt åtagande.

Du signerar avtalet i vår reception. Informationen gällande bankkonto, personnr. och namn måste tillhöra en och samma person.

Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras mot uppvisande av läkarintyg.  Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning. Frysning kan göras en sammanhängande gång per år.

Medlemskortet

Förlorar medlemmen sitt medlemskort eller skadas detta spärrar Brahmayoga medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tas ut en förnyelseavgift på 50 kr.