Brahmayoga är skapad utifrån vår passion för hälsa och önskan att tillföra energi, glädje och välmående till våra kunder. Brahmayoga § massage erbjuder yoga i grupp eller individuellt för alla åldrar och nivåer och en stor variation av behandlingar, västerländska och österländska. Våra instruktörer och terapeuter är certifierade och erfarna.

Yoga

Yoga har kraften att förändra, det påverkar dig och din omgivning positivt! Yoga har mycket stor betydelse för vårt fysiska och psykologiska välmående.  Idag är yoga erkänt som vetenskap i Sverige, är t o m ämne på universitet (Karolinska Institutet).  Det finns mycket forskning över yogans fantastiska effekter:

 • ökar syresättningen av blodet, renar blodet
 • stimulerar matsmältningsorganen, njurar och levern
 • minskar och lindrar värk i kroppen: nacke och rygg
 • minskar blodtrycket, samtidigt som blodflödet till hjärtat ökar
 • påverkar positiv körtlarna i det endokrina systemet, hormonerna
 • påverkar positiv hjärnan: ökat fokus,  koncentration, arbetsminne
 • minskar stressen och depression
 • förbättrar sömn och saker som .
 • minskar ängslan, oro och irritation, PMS besvär
 • Stimulerar din kreativitet

Massage

Massage kompletterar yoga väldigt bra. kan som sagt nyttjas för flera syften i olika situationer och terapeutiska sammanhang. Den har både psykiska och fysiska positiva effekter, förebyggande och rehabiliterande . Här är några exempel:

 • ökad blod- och lymf -cirkulation
 • stärkt immunförsvar
 • reducerar spänningar och muskelvärk
 • reducerar smärta
 • ökar avslappning och välbefinnande
 • reducerar och motverkar stress
 • reducerar träningsverk
 • påverkar nervsystemet positivt

Ayurveda

Ayurveda betyder kunskap om livet. Det är ett medicinskt system som har praktiserats i Indien oavbrutet i flera tusen år. Den ayurvediska medicinen är en integrerad del av den offentliga vården i Indien. Ayurveda har påvisats ha en historia vilken sträcker sig så långt tillbaka som från 5000 f.Kr och är enligt förespråkarna grundad i ett holistisk perspektiv. Stor vikt läggs vid att förebygga sjukdomar och ayurveda försöker sprida kunskap om en hälsosam livsstil och en bra kost.

Definitionen på hälsa inom ayurveda räknar upp fyra kroppsliga balanser. Först är det balans inom det vi i ayurveda kallar doshorna (vata, pitta och kapha). Doshorna är de funktioner som skapar hälsa vid balans och sjukdom vid obalans. Allt som består på den här planeten, människor, mat, träd, vatten, det är gjort av delar från de fem elementen vilka är: Jord, luft, vatten, eld och rymd.

Rymd är tomhet och rörlighet, något som ger uttryck för kommunikation. Munnen, näsan lungorna och magen är associerade med rymd. Den ansvarar dessutom för hörsel.  Luft är energin. Den ansvarar för all rörelse inuti kroppen såsom nervsystem, andning och näringstillförsel. Den ansvarar för all känselberöring.  Eld står för kroppstemperatur, matsmältning, omvandling och absortion av tankar och mat. Den ansvarar för synen. Vatten är flytande och bindande och består av urin, svett och saliv. Det ansvarar för känslan av smak.  Jord är stabilt, det ger oss struktur och styrka i form av skelett, tänder, muskler och hud. Den ansvarar för luktsinnet. Enligt Ayurveda är din kropp, ditt sinne och din själ en komplett enhet. Du kan endast nå fullständig hälsa när du är balanserad.

Dem här fem elementen (energierna) skapar tillsammans tre doshas. Vata (rymd och luft) Pitta (eld och vatten) och Kapha (jord). Vi består allihop av dessa tre doshas men brukar oftas ha en som är överdominerande. När din dosha är ur balans kan du uppleva sympton som vi oftast ser som normala såsom huvudvärk, uppsvälld mage, gas, förstoppning, stress och trötthet. Det här är ingenting som du måste leva med.

Ayurvediska behandlingar har alltid ett medicinskt eller mentalt stärkande syfte. Kunskapen om marmasystemet är en viktig del av de ayurvediska behandlingar. Både Ayurveda och Yoga har system för att identifiera energikanaler (nadier) och energipunkter (marmapunkter och chakrapunkter). Genom att påverka dessa energicentra har man lärt sig att utnyttja kraften i kroppens Prana (livskraft/livsglädje) för läkande beröring. Ayurveda och yoga beskrivs ofta som navet och ekrarna på samma hjul. De kommer från samma tradition i Indien. Man beskriver människan på samma sätt men man har olika perspektiv när man arbetar. Ayurveda ägnar mer uppmärksamhet åt kroppen och de fem sinnena medan yogan har väldigt stor kunskap om sinnet, mentala funktioner och psykologi. Bäst är när ayurveda och yoga får arbeta tillsammans.

Österländska behandlingar

Inom kinesisk medicin tar man alltid ett Holistiskt grepp på en behandling av en person. Synsättet är att sätta personens totala bild i centrum. I kinesisk medicin ser man samverkan av känslor, organ och vävnader, livsenergi och kroppens totala balans som så självklart att ingen del får separeras Ifrån de andra. Behandlande tekniker är akupunktur, tuiNa och örtmediciner samt anpassning av närings och matvanor / livsstils förändring. Kroppen delas in i olika grupper, s k element, där ett visst organ, vävnad, sinnesorgan och känsla specifikt samarbetar.

Behandlingar och filosofin bygger på att en människa sedan födseln fått ett visst mått av grundläggande livsenergi (Yuan Qi) och att denna människas förhållningssätt till sig själv, till andra, till arbete och inte minst till naturen kan bevara eller förändra denna persons individuella livsenergi.

Qi är den mest fundamentala delen inom kinesisk medicin. Qi är livsenergin som rör och förflyttar allting. Qi är en osynlig energi som endast kan observeras genom dess effekter.

De fem elementen: trä (木), eld (火), jord (土), metall (金) och vatten (水).

 • De fem elementen: Ibland säger man också De fem faserna eller De fem stegen. De fem elementen är vatten, eld, jord, trä och metall och varje element representeras av två organ i kroppen (ett Yin – respektive ett Yangorgan). Hur elementen relaterar till varandra är grundläggande för att kunna ställa diagnos och besluta om rätt behandling.
 • De 5 elementen relaterar till förhållandet mellan årstider, naturens utvecklingsfaser, dess färger och klimat. Även akupunkturmeridianerna och organsystemen i kroppen samt dess koppling till olika känslor.

När fysiska och känslomässiga obalanser kan relateras till de fem elemen, kan det användas för att välja rätt strategi, rådgivning och behandling. Inom Kinesisk lära är de mentala och känslomässiga aspekterna lika viktiga som (och omöjliga att separera från) de fysiska.

Yīn och yáng: Dessa är två motsatser som finns överallt och kan inte existera utan varandra. Yīn står för det kvinnliga, inre, kyla, mörker och yáng står för dess motsatser: det manliga, yttre, värme och ljus.

 • Yin är en metafor för det kvinnlig och Yang för det manlig. Yin omfattar t.ex. kvinna, måne, fukt, jord, vila och kyla, och Yang omfattar t.ex. man, sol, ljus, himmel, aktivitet och värme.
 • Yin och Yang är huvud begreppet i traditionell kinesisk medicin. Yin är av kroppens inre och Yang står för kropps yta. Varje organ i kroppen är sammansatt av Yin och Yang. De kämpar mot varandra och samverka ändå till en harmonisk helhet.
 • Man blir sjuk när Yin och Yang är i obalans. Två patienter med samma sjukdom kan få helt olika typer av behandlingar beroende på om det är Yin eller Yang som är i obalans

De sju känslorna. Enligt kinesisk medicin är den huvudsakliga orsaken till inre stress starka känslor.  De sju känslorna i traditionell kinesisk medicin är: Glädje, ilska, ångest, grubbleri, sorg, rädsla och skräck.