Personuppgiftslagen

Vi värnar om din integritet! Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet samt för medlemsundersökningar och administration. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal och lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi arbetar enligt GDPR (General Data Protection Regulation), som är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU. Här kan du se mer info om detta på Medlemsvillkor för personuppgiftsbehandling. För dig som redan är medlem gäller dessa villkor automatiskt. Nya medlemmar ska godkänna villkoren vid registrering.

Yoga

Medlemskap*

 • Medlemskap Flex-:
  • dig tillgång till alla öppna och online klasser, 10 % rabatt på kurser, temaklasser, massage behandlingar massagebehandlingar och varor i butiken;
  • 2 månader bindningstid, en kalender månad  uppsägningstid
 • Medlemskap Bas ger dig tillgång till alla öppna och online klasser. 12 månader bindningstid, därefter 3 kalender kalender månader uppsägningstid
 • Medlemskap Mini ger dig tillgång till 2 öppna och online klasser per vecka. 12 månader bindningstid, därefter 3 kalender månader uppsägningstid

* Bindningstiden är 12 kalendermånader för Bas och Mini, 1 kalendermånad för Flex. Betalning sker en gång i månaden via autogiro. Sedan löper avtalet på tills du säger upp det (dock tidigast efter bindningstiden tar slut). Observera att makulering av autogirot medgivandet via din bank ej gäller som uppsägning.

 • Vid autogiro betalning är det därefter 3 autogiro dragningar i uppsägningstid om/när du vill avsluta ditt åtagande. Du signerar autogiro-avtalet direkt i vår online butik med mobilbank ID.
 • Under bindningstiden är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
 • Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet (mot uppvisande av läkarintyg) eller arbete på ett annat ort (minst 30 dagar, mot uppvisande av arbetsgivareintyg).  Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning. Frysning kan göras en gång per år, en sammanhängande period. Du kan endast frysa avtalet per kalendermånad dvs. från den första till den sista dagen i en given månad.
 • Uppsägning kan ske endast skriftligt, efter bindningstiden, med start nästa kalendermånad. Du kan inte säga upp autogirot om du har kvarstående skulder på avtalet.
 • Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad i förskott, varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickas en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.
 • Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Brahmayoga & massage överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden och uppsägningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Brahmayoga & massage har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.
 • Studioklasserna tar paus 3 veckor under sommaren. Om vädret och planeringen tillåter hålls utomhusklasser under denna period. Som medlem har du även tillgång till biblioteket med de inspelade klasserna på medlemssidan för att kunna bibehålla din yogarutin hela sommaren oavsett var du befinner dig.

Klippkort

 • Klippkortet är personligt, ingen möjlighet att frysa kortet eller ta igen missade pass efter giltighetstiden.
 • För bokade klippkortskunder som ej närvarar dras ett klipp.

 

Bokning av klasser

För att du ska vara säkert att du har plats på klassen, boka ditt deltagande på yogaklasserna.  Du minskar också administrationen och stressen vid incheckningen. Du kan boka plats endast om du har en giltig biljett eller yogakort som du kan köpa  via via vår butik!
För att se schema och boka, logga in, sedan välj Gruppträning i vänstra menyn.
Avboka din klass senast två timmar innan, i fall du inte kan komma. Vid 3 oavbokade eller oincheckade klasser spärras automatisk kortet för bokningar i 30 dagar. Vill du häva spärren, kostar 100 kr. För en enklare bokning, ladda ner vår app enl följande anvisningar:
App:  ZOEZI eller använd länken: https://play.google.com/store/apps/details…
Sök på anläggning: Brahmayoga @ Massage 
Bokning/avbokning sker endast via vår hemsida eller app.
Temaklasser och Workshops ingår ej i medlemskap, klippkort eller passbiljett. Flex medlemmarna erhåller 10% rabbat.
Anmälan/bokningen av dessa event är bindande.
Dynamiskt Schema
Vårt schema är inte fast utan är ett dynamiskt kundstyrt schema. Detta innebär att schemat kan ändras några gånger per år. Ändringar som görs baseras på efterfrågan och deltagarantal. Klasser som går bra kan utökas till fler, klasser som går mindre bra kan flyttas eller tas bort.
Vid för få deltagare kan klass ställas in. Du meddelas då via mail i god tid innan klassen.

Massage

All bokning/avbokning sker via vår hemsida. Avbokning av massage/behandling sker senast 24h innan bokad tid. Vid sen avbokning eller utebliven ankomst debiteras hela avgiften.

Massage klippkort: Massagekortet är personligt, ingen möjlighet att frysa kortet eller ta förlänga giltighetstiden.

Allmänna bokning/avbokningsregler

Behandlingarna bokas och avbokas endast online. Du kan boka önskad behandling, efter du har loggat in.

Bokade/köpta biljetter av workshops, event, temaklasser, kurser eller föreläsningar är bindande.  Det innebär att kursavgiften inte återbetalas. Vid frånvaro utgår full debitering.

Avbokning av öppen yogaklass måste göras senast 2 timmar innan klassen startar. Vid tre stycken outnyttjade förbokade klasser förloras möjligheten att boka klasser under de kommande fjorton dagarna.

Avbokning av behandling eller PT måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Vid utebliven ankomst / sen avbokning debiteras hela behandlingssumman. Detta gäller även vid sjukdom.

Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

Presentkort, värdekort och innestående pengar

Du kan köpa massage behandlingar, yogakort, kurser, temaklasser  eller produkter. Giltighetstiden är 12 månader från köptillfället.

Betalningsalternativ

Vi rekommenderar att betala dina yogakort och massage via din Brahma profil, online i butiken för att slippa kö och stress i receptionen. Du kan betala med kort, swish eller värdekort. Har du friskvårdsbidrag från Wellnet, Epassi eller Actiway, välj alternativet Betala med Friskvård. Du behöver beställa din massagebehandling eller yogakortet i förväg och vi matchar beställningen i receptionen när du är på plats.

På studion kan du betala endast med swish eller värdekort. Se till att du har angett korrekt telefon nr i din profil (som är kopplat till din swishtjänst)

Det går att betala även med faktura, maila till roxana@brahmayoga.se dina kontaktuppgifter (även personnr) och tjänsten du vill betala med faktura. Det förekommer en administrationsavgift på 29 kr.

 Trivsel

   • Kom alltid ren till yogaklassen. Rena fötter är viktigt, eftersom vi använder väggarna i vissa klasser.
   • Använd alltid nytvättade yogakläder.
   • Tvätta din egen yogamatta regelbundet. Väljer du att låna yogamatta från oss, torka den därefter med mattrengöring lösning som finns i yogasalen, så att deltagaren efter dig får en ren matta.
   • Efter avslutat klass skall deltagaren iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt. Har man lånat mattor, spraya/torka de med mattrengöringsmedlet som finns i hyllan.
   • Mittemot yogasalen pågår behandlingar, prata med låg röst när du är i lokalen, flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner (ljudlöst undanbedes).
   • Ingen förtäring av medhavd mat är tillåten i lokalen.
   • Yoga barfota, lämna strumporna, ytterkläder, väskor i omklädningsrummet, använd de små korgarna som finns i yogasalen för värdesakerna
   • All yoga sker på eget ansvar.

Avgifter och betalning

Brahma Yoga & Massage har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro- medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Brahmayoga & Massage en påminnelsefaktura avseende betalning av förfallen månadsavgift. Obetalda fakturor skickas vidare till Incasso.

Medlemmen ansvarar för att underrätta Brahmayoga & Massage om förändringar av kontaktuppgifter, (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.

Kontaktinformation

Yoga:  yoga@brahmayoga.se 

Massage: massage@brahmayoga.se

Adress: Ektorpsvägen 4D, 131 47 Nacka
Orgnr. 556845-4960