Personuppgiftslagen

Vi värnar om din integritet! Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet samt för medlemsundersökningar och administration. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal och lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi arbetar enligt GDPR (General Data Protection Regulation), som är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU. Här kan du se mer info om detta på Medlemsvillkor för personuppgiftsbehandling. För dig som redan är medlem gäller dessa villkor automatiskt. Nya medlemmar ska godkänna villkoren vid registrering.

Yoga

Medlemskap*

 • Medlemskap Flex-:
  • dig tillgång till alla öppna och stream klasser, 10 % rabatt på kurser, temaklasser, massage behandlingar massagebehandlingar och varor i butiken;
  • 2 månader bindningstid, en månad kalender uppsägningstid
 • Medlemskap Bas ger dig tillgång till alla öppna och stream klasser. 12 månader bindningstid, därefter 3 kalender månader uppsägningstid
 • Medlemskap Mini ger dig tillgång till 2 öppna och stream klasser per vecka. 12 månader bindningstid, därefter 3 kalender månader uppsägningstid

* Bindningstiden är 12 kalendermånader för Bas och Mini, 1 kalendermånad för Flex. Betalning sker en gång i månaden via autogiro. Sedan löper avtalet på tills du säger upp det (dock tidigast efter bindningstiden tar slut). Observera att makulering av autogirot medgivandet via din bank ej gäller som uppsägning.

 • Vid autogiro betalning är det därefter 3 autogiro dragningar i uppsägningstid om/när du vill avsluta ditt åtagande. Du signerar autogiro-avtalet direkt i vår online butik med mobilbank ID.
 • Under bindningstiden är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
 • Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras mot uppvisande av läkarintyg.  Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning. Frysning kan göras en gång per år, en sammanhängande period. Du kan endast frysa avtalet per kalendermånad dvs. från den första till den sista dagen i en given månad.
 • Uppsägning kan ske endast skriftligt, efter bindningstiden, med start nästa kalendermånad. Du kan inte säga upp autogirot om du har kvarstående skulder på avtalet.
 • Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad i förskott, varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickas en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.
 • Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Brahmayoga & massage överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden och uppsägningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Brahmayoga & massage har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.
 • Om du förlorar ditt inpasseringskort så spärrar vi det åt dig och utfärdar ett nytt mot en avgift på 50 kr.

Klippkort

 • Klippkortet är personligt, ingen möjlighet att frysa kortet eller ta igen missade pass efter giltighetstiden.
 • För bokade klippkortskunder som ej närvarar dras ett klipp.

 

Bokning av klasser

För att du ska vara säkert att du har plats på klassen, bör du boka ditt deltagande på yogaklasserna.  Du minskar också administrationen och stressen vid incheckningen. Du kan boka plats endast om du har en giltig biljett eller yogakort som du kan köpa  via via vår butik!
För att se schema och boka, logga in, sedan välj Gruppträning i vänstra menyn.
Avboka din klass senast två timmar innan, i fall du inte kan komma. Vid 3 oavbokade eller oincheckade klasser spärras automatisk kortet för bokningar i 30 dagar. Vill du häva spärren, kostar 100 kr. För en enklare bokning, ladda ner vår app enl följande anvisningar:
App:  ZOEZI eller använd länken: https://play.google.com/store/apps/details…
Sök på anläggning: Brahmayoga @ Massage 

Yoga hemifrån, via stream

Köp engångsbiljett via vår online butik, därefter boka önskat stream klass, via scheman (de orange färgade).  Några minuter innan klassen börjar, tryck på bokat klass i schema och därefter ”Visa Video” Du behöver dock ha Zoom appen installerat på din enhet, men ingen länk skickas, utan allt sker smidig via scheman.

Boka din stream klass senast 30 min innan klassen start.

Massage

Massage klippkort: Massagekortet är personligt, ingen möjlighet att frysa kortet eller ta förlänga giltighetstiden.

Allmänna bokning/avbokningsregler

Behandlingarna bokas och avbokas endast online. Du kan boka önskad behandling, efter du har loggat in, via menyn i vänster.

Bokade/köpta biljetter av workshops, event, temaklasser, kurser eller föreläsningar är bindande.  Det innebär att kursavgiften inte återbetalas. Vid frånvaro utgår full debitering.

Avbokning av öppen yogaklass måste göras senast 1 timme innan klassen startar. Vid tre stycken outnyttjade förbokade klasser förloras möjligheten att boka klasser under de kommande fjorton dagarna.

Avbokning av behandling eller PT måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Vid utebliven ankomst / sen avbokning debiteras hela behandlingssumman.

Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

Presentkort, värdekort och innestående pengar

Du kan köpa massage behandlingar, yogakort, kurser, temaklasser  eller produkter. Giltighetstiden är 12 månader från köptillfället.

 Trivsel

 • Kom alltid ren till yogaklassen. Rena fötter är viktigt, eftersom vi använder väggarna i vissa klasser.
 • Använd alltid nytvättade yogakläder.
 • Tvätta din egen yogamatta regelbundet. Väljer du att låna yogamatta från oss, torka den därefter med mattrengöring lösning som finns i yogasalen, så att deltagaren efter dig får en ren matta.
 • Efter avslutat klass skall deltagaren iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt. Har man lånat mattor, spraya/torka de med mattrengöringsmedlet som finns i hyllan.
 • Mittemot yogasalen pågår behandlingar, prata med låg röst när du är i lokalen, flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner (ljudlöst undanbedes).
 • Ingen förtäring av medhavd mat är tillåten i lokalen.
 • Yoga barfota, lämna strumporna, ytterkläder, väskor i omklädningsrummet, använd de små korgarna som finns i yogasalen för värdesakerna
 • All yoga sker på eget ansvar.

Avgifter och betalning

Brahma Yoga & Massage har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro- medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Brahmayoga & Massage en påminnelsefaktura avseende betalning av förfallen månadsavgift. Obetalda fakturor skickas vidare till Incasso.

Medlemmen ansvarar för att underrätta Brahmayoga & Massage om förändringar av kontaktuppgifter, (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.

Kontaktinformation

Telefon: 073-5306000
E-post: info@brahmayoga.se

Hemsida:  www.brahmayoga.se
Adress: Ektorpsvägen 4D, 131 47 Nacka
Orgnr. 556845-4960