De personuppgifter du lämnar till Be Relaxed Stockholm AB (Brahmayoga  & massage)  används för att:

  1. hantera bokningar, bekräftelser och medlemskap.
  2. tillhandahållande av information och nyheter om verksamheten
  3. genomförande av medlemsundersökningar

Brahmayoga § Massage förbehåller sig rätten att lagra personuppgifter i Zoezi AB:s databas för att kunna ha en fungerande medlemshantering (vid autogiro betalning) vilken kräver ett personnummer. När du tecknar ett medlemskap hos oss samtycker du samtidigt till att vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av medlemsvillkoren för personuppgiftsbehandling.

Om du upptäcker felaktigheter i de personuppgifterna som finns registrerade hos oss har du rätt att få dem rättade. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till ovanstående behandlingar av dina personuppgifter och få dina personuppgifter raderade men vi vill upplysa dig om att detta kan innebära att du inte kan yoga hos oss. Medlemskapet och/eller yoga / massagekortet återbetalas dock inte.

Du har också rätt att begära utdrag på de personuppgifterna som behandlas av oss. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, tveka inte att fråga oss: info@brahmayoga.se.

Om du är yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare ge sitt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att acceptera dessa medlemsvillkor för personuppgiftsbehandling.