Med personlig yogaträning får du hjälp att hitta in i yogan och utöva den form som passar dina mål och förutsättningar. Upplägget anpassas efter dina behov och kapacitet och är i linje med din nuvarande fysisk och psykisk kondition. Tillsammans sätter vi ihop ett yogapass som är anpassat just för dig. Vi går noggrant går igenom det och du får dokumentation så att du kan träna själv hemma!

Priser:
60 min: 750 kr
75 min: 975 kr
Klippkort PT, 5 gånger, 60 min: 3500 kr
Klippkort PT, 5 gånger, 75 min: 4500 kr

Boka tid via info@brahmayoga.se!