Yoga is a way of life!

Jag ser yoga som livskunskap; hur man ser på livet, hur man förhåller sig till livet och hur man lever sitt liv.

Även när vi utövar fysisk yoga är det viktigt att påminna oss om att det inte handlar om prestation. Det är så mycket i vårt samhälle som handlar om att prestera, och det är en stor utmaning för oss att blicka inåt och inte jämföra oss med andra.

För mig är yoga att lyssna på sin kropp, att ta vara på sina förutsättningar och acceptera sina begränsningar, vara närvarande och medveten. Se varje andetag som ett ankare i nuet!

Framför allt ska vi ha roligt när vi ses på mattan, känna glädje även när det känns tufft i vissa positioner.

Jag har bott i Indien under många år och det var där som kärleken till yogan väcktes. Jag har haft förmånen att utbilda mig på ett traditionellt sätt i yogans hemland, vilket jag känner stor tacksamhet för och med ödmjukhet delar jag med mig av denna kunskap. Jag integrerar gärna filosofi på mina klasser, vilket kan handla om allt från Yoga Sutra till simpla saker tagna från livet.

På 1980-talet utbildade jag mig till dansare i USA och levde där i 11 år. Jag är även utbildad gymnasielärare i historia och svenska.

 

Utbildningar:

Yoga Institute, Mumbai, India (ej Yoga Alliance)

Shiva Yoga Peeth, Rishikesh, India  200 h

Restorative Yoga, Brahmani Yoga, Goa, India 40 h

Virya Yoga, Nordiska Yogainstitutet, Stockholm 200 h

Yin Yoga, Sofie Ringsten, Yogayama 50 h

Mina främsta lärare: Dr. Hansa Yogendra,  Swami Sudir Ananda & Josephine Selander.