Jag kom först i kontakt med yogan 2004 och ägnade mig då främst åt Power yoga. Ett par år senare hittade jag Ashtanga yogan och där har jag kvar min själ och hjärta. I takt med att mitt intresse för Ashtanga yogan ökade deltog jag under de följande åren på ett antal workshops och kurser, bland annat:

På mina klasser blandas tempo och utmaningar med lugn och stillhet där du får tid att blicka inåt och fokusera. Du bestämmer givetvis själv hur långt du vill gå i de utmanade delarna, det finns inga måsten. Känn efter vad som känns ok för dig! För mig är yoga ett fantastiskt verktyg för ökad självkännedom, både fysiskt men framför allt mentalt.

Utbildning:

  • Ashtanga yoga och Vinyasa flow,  200-timmar,
  • Ashtanga yoga, 50 tim, Yogayama, David Swensons
  • Ashtanga yoga, 25 tim,  Manju Jois