Min yogaresa började 1998 då jag hade förmånen att bo utomlands tillsammans med familjen. Jag anmälde mig till min första kurs i yoga. Formen hette Iyengaryoga och hade fokus på utföra yogapositionerna (asanas) på ett anatomiskt och fysiologiskt hälsosamt sätt ofta med klossar, band och bolster som hjälpmedel. Den här yogaformen passade mig som handen i handsken. Jag anmälde mig till nästa kurs och nästa och märkte att yogan gjorde stor skillnad. Jag lärde mig att andas. Jo faktiskt, det stämmer att andas samtidigt som jag gjorde de olika yogapositionerna. Tillsammans med hjälpmedlen som gjorde det möjligt att stanna längre i positionerna övade jag snabbt upp min uthållighet och jag ökade min koncentrationsförmåga. Det blev ännu fler kurser och 2002 flyttade vi tillbaka till Sverige.

Jag fortsatte med yogan och provade några andra yogaformer. 2010 bestämde jag mig för att utbilda mig till yogalärare. Jag deltog i flera workshops i viryayoga och tyckte om den formen för att den hade så många likheter med Iyengaryoga – den formen jag hade utövat i USA. Det blev en ny resa som startade. Jag avslutade tjänsten jag hade och gick ner i arbetstid. Jag satsade på yoga och min utbildning under 1 år. 2011 blev jag klar och certifierad viryayogalärare. Med tiden har jag fortsatt utveckla mig själv genom flera påbyggnadsutbildningar. Resan fortsätter och jag är tacksam att ha färmånen att få lära ut det som jag själv en gång kände att jag mådde så bra av och fortfarande gör.

Mitt mål är att bjuda in så många människor som möjligt att yoga. Det kan handla om att hitta ett inre lugn i kropp och sinne, det kan vara att lära sig något nytt eller kanske fördjupa sig och lära sig mer om yoga. Mitt fokus är balansen mellan kropp, själ och tankekraft.