Min  första erfarenhet av yoga var en Hatha-klass 2003 och alltsedan dess har jag utövat asanas regelbundet. Under åren har meditation, pranayam och yogiska livsstilsval kommit att få allt större betydelse för mig. Ett par gånger har jag haft förmånen att kunna besöka Indien, där den indiska yogaundervisningen och vistelser på ashram varit viktiga erfarenheter.

Jag uppskattar att gå på yogaklasser i alla dess former, men återkommer alltid till Hatha yogan i min egen praktik. Genom att stanna i en position och andas igenom den övar jag tålamod, acceptans, icke-dömande, tillit… Ja, egentligen mindfulness alla nio attityder.

Icke-våldsprincipen, ahimsa, är vägledande för mig i allt från diet till utövande av asanas. Under ganska lång tid som yoga-student hade jag ett prestationstänkande och bristande kroppsmedvetenhet som gjorde att träningen ibland blev skadlig. Som lärare är det därför viktigt för mig att förmedla en säker praktik, med fokus på kroppskännedom och medveten närvaro. Den bästa yogaklassen är för mig den som känns som meditation i rörelse!

Restorative yoga mötte jag för några år sedan på Bali och där, under den första lektionen, föddes tanken att jag någon gång skulle vilja lära ut denna läkande praktik till andra. När tiden var mogen fann jag till min glädje en utbildning i Mexico som kombinerade Hatha med Restorative. Sedan dess har jag allt oftare haft anledning att använda yogan i mitt ”daytime job” som psykolog och påminns ständigt om hur kraftfulla de yogiska teknikerna är för att minska stress och ohälsa. Min förhoppning vore att vi inte nöjer oss med att använda yogan för stresshantering, utan inspireras att göra andra livsval och växa som människor.

På fritiden utövar jag acro yoga så ofta det går – en fantastisk ursäkt att få leka som vuxen!

Bakgrund

200 h Hatha yoga with Restorative focus, Solstice Yoga Center

150 h Yoga Thai Massage, The Sunshine Network

Mindfulness instruktörsutbildning, Mindfulnessgruppen

Mindfulness i psykologisk behandling, Interagera

Legitimerad psykolog