BRAHMAYOGA är skapad utifrån vår kärlek för yoga. Yoga har kraften att förändra, det påverkar dig och din omgivning positivt. Vi erbjuder yoga i grupp för alla åldrar och nivåer. Våra instruktörer är certifierade och erfarna inom respektive yogaform. Brahmayoga är en Jivamukti Affiliate Center (www.jivamuktiyoga.com).

Om Yoga

Yoga har sitt ursprung i Indien och ses där som en vetenskap. Ordet Yoga är sanskrit och betyder förening. Det är ett system av kroppsställningar, andningsövningar och koncentrations- / meditationsteknik. Tillsammans med en livsstil skapas balans mellan kropp och psyke. Rörlighet och smidighet ökar och man släpper på stress och spänning runt leder och i muskler. Värmen som genereras genom övningarna gör kroppen mjukare, mer flexibel, men renar också organ, nervbanor, muskler och leder från gifter och slaggprodukter. Blodcirkulationen ökar, syrehalten förhöjs, immunförsvaret stärks och blodtrycket sänks. Energiflödet öppnas upp och med regelbunden utövande är du frisk, stark, smidig och harmonisk.

 

Våra öppna klasser och kurser av yoga i grupp

JIVAMUKTI

Tycker du om att yoga till musik, få upp pulsen, svettas och utmana dig fysiskt och psykiskt? Då är Jivamukti nåt för dig! Jivamukti är en intellektuellt och fysisk stimulerande modern yogaform inspirerad av Hatha och Ashtanga, där kraftfulla yogapositioner blandas med filosofi, musik och meditation. Ordet Jivamukti är taget från sanskritordet ”jivanmukta” vilket betyder ungefär ”befriad individ / själ”. En jivamuktiyogaklass har alltid ett tema som utforskas genom yogans filosofi, mantran, meditation, fysiska positioner (asanas) musik. Det förekommer även andningsövningar, diskussioner om yoga, samhällsfrågor och chanting . Ofta spelas modern musik under klasserna. Jivamuktiyogas filosofi innehåller 5 delar: Shastra (skrift), Bhakti (hängivenhet), Ahimsa (att icke skada), Nada (musik) och Dhyana (meditation).

VINYASA passar perfekt för dig som vill ha en varierad yogapraktik och utmanas fysiskt och mentalt. Vinyasa betyder “att placera på ett visst sätt”. Vinyasa har sin grund i klassisk Hathayoga och Ashtanga. Man arbetar med sekvenser i flöde av rörelser som är synkroniserade med andningen. Som i all fysisk yoga kombineras positionerna (asanas) och andningen (pranayama) och det ger en kraftfull och effektiv träning.  Det finns inte en fast ordning på positionerna utan läraren skräddarsyr egen struktur.

HATHA är mest kända formen av yoga, en mjukare form av fysisk yoga där man inte är bunden till en fast serie av rörelser. Hatha betyder kraft och styrka. Ha står för solen, manlig energi, yang och värme. Tha står för månen, kvinnlig energi, ying och kyla. Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni hos utövaren. När du tränar Hathayoga balanserar du den maskulina och feminina energin som finns hos alla.

YIN är en lugn, meditativ form av yoga som består av en blandning av klassisk Hatha yoga, kinesisk medicin och buddhistisk meditation (mindfulness). Vi stannar i positionerna under en längre tid (3-5 min) för att öka cirkulationen för att skapa större rörelseutrymme i lederna och bindväven. Musklerna är avslappnade för att man ska komma åt att töja bindväv, leder och ligament i höfter, bäcken och ryggslut. Yoga i grupp som lugnar ner nervsystemet och stärker kroppens energisystem.

RESTORATIVE är yogan för absolut återhämtning och vila. Stillhet, kravlöst varande och vila. Positionerna hålls även här länge, flera minuter. Yogapositionerna är snällare än i Yin, där det är flödena i kroppen som vi jobbar med, istället för bindväven. Att placera kroppen i olika positioner och vila ger en oerhörd kraft till vår kropp för att kunna läka sig själv.

 

KURSER

BASIC är en 4 vekorskurs som lämpar för dig som är nybörjare , vill behärska tekniken i positioner eller har haft ett uppehåll eller vill träna grundteknikerna i yoga. Varje vecka har vi fokus på olika asana grupper:

v1 – Stående -stabilitet and kontakt med jorden

v2 – Sittande positioner – framåtböjningar, höfttöppnare, twist (rotationer), släpp det som har varit

v3- Bakåtböjningar, öppna upp mentalt för framtiden

v4- Inversioner, andning, meditation

I denna kurs använder vi oss av props: block, bolster, yogabälte, mm

TERAPEUTISK YOGA En mjukare, terapeutisk yogaform med fokus på inre organ, bindväv och nervsystemet. Vi förflyttar oss i ett långsamt tempo med mjuka rörelser för axlar, bål och rygg i ett lugnt flöde för att bygga upp styrka, balans och smidighet.  Hjälpmedel och redskap används – klossar, massagebollar, kuddar och filtar – för att nå in till de stelaste musklerna och även bindväv. Fokus på andning och närvaro i stunden. Yoga i grupp som avslutas med en lång avslappning.

MEDIYOGA / MEDICINSKYOGA är en terapeutisk yogaform som utvecklades av Göran Boll och har ursprung i Kundaliniyoga. Mediyoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer och kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, vid rygg- och hjärtproblem, sömn- och ätstörningar, Parkinson, migrän et cetera. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av Medicinsk Yoga.

KUNDALINI är en form av yoga som använder sig av både statiska och dynamiska ställningar (asanas), andningsövningar (pranayama), lås (mudras), samt meditation och mantran. Kundaliniyoga lite från andra yogaformer genom fokus på att frigöra energi i kroppen för att skapa balans genom meditation och andningstekniker. Övningarna är oftast enkla att utföra vilket gör kundaliniyoga till en yogaform som passar de flesta.

SENIORYOGA  En kurs som hjälper dig att utveckla förmågan att lyssna inåt samtidigt som du utvecklar din rörlighet, styrka och balans. Övningarna kan utövas både stående, sittande på en stol och liggande. Vi arbetar med mjuka rörelser , andningsövningar, utifrån varje individs förutsättningar.  Passet avslutas med avslappning.

Meditation & Avslappning (Tema-klasser)

MEDITATION Genom meditation skapar du en bättre helhetshälsa, får större självinsikt, höjd koncentrationsförmåga och lär dig tanke- och känslokontroll. Klasserna bäddar för mindre sjukdomar och stress. Du lär dig att tysta ner dina allt för ofta återkommande tankar och tona ner övriga sinnesintryck vilket gör dig mer avslappnad. Vi skapar större harmoni i din praktiska vardag och i ditt inre psykiska/själsliga liv.

KLANGRESA / LJUDTERAPI är en form av ljudterapi, en avslappningsövning med hjälp av vibrationerna från tibetanska skålar. Vibrationerna som balanserar ditt energisystem är helande och avslappnande. De rensar systemet från stress, irritation, frustration etc. Klassen löser upp spänningar och blockeringar fysiskt, mentalt och känslomässigt. Vibrationerna stärker också immunförsvaret. I Tyskland och Österrike används metoden ibland för rehabilitering inom sjukvården.

MINDFULNESS eller ”medveten närvaro”, är en västerländsk terapimetod som har sitt ursprung i Öst, bland annat i Buddhismen. Du lär dig att ”vara här och nu”. Mindfulness hjälper dig att ta kontroll över negativa tankar och känslor, minskar stress och oro och höjer medvetandet i vardagen. Du genomgår olika övningar som har som mål att du ska bli medveten om ditt eget medvetande. Du tränar på att vara en opartisk observatör, att inte vara omedveten, att vara vaken. Vi hjälper dig att se förbi de tankar och känslor som uppstår i ditt psyke och inte låta dig gå in i dessa utan bara försöka vara i det som sker.

Yoga för barn (Tema-klasser)

Dessa är ej schemalagda och ingår inte i yogakort.

BARNYOGA Yogapositionerna utförs till en saga eller berättelse och utrymme ges till barnen att själva vara aktiva och använda sin fantasi. Under kursens gång kommer vi att ha besökt många olika platser skapade av gruppen. Strukturen och nivå på passet är anpassat till barnens ålder. Vi använder oss av enkla andningsövningar, massage och korta meditationer. Varje klass avslutas med en avslappning som hjälper barnen att komma ned i varv. Syftet med barnyoga är att öka barnets välbefinnande och hjälper barnen att släppa på stress och spänningar. Klassen stimulerar kroppskännedom, motorik, koordination, självkänsla, koncentration och balans.

FAMILJEYOGA Vardagen är ofta intensiv och det är mycket intryck för barnen. I Familjeyoga får föräldern och barnet en fin gemensam träningsstund (med fokus på barnet) och en möjlighet att komma ned i varv tillsammans. Genom parövningar och massage får ni njuta av samvaron och i avslappningen får ni en stund där ni båda bara är nära varandra.

YOGA I GRUPP:

8 saker att tänka på före och under yogaklassen.

Boka din yogaklass

*Om scheman:

Orange: Dynamisk pass (ingår i öppna klasser)

Grön: lugn pass (ingår i öppna klasser)

Grå – endast plusmedlemmar

Blå – kurs eller temaklass (ingår inte i öppna klasser)