YOGATERAPI är ett individuellt och terapeutiskt utformat yogaprogram som hjälper kroppen i processen att läka sig själv.

Till skillnad från vanlig psykoterapi där man bearbetar problem med samtal, arbetar man inom yogan istället ”utifrån och in”. Terapeuten ser till hela livssituationen och arbetar med enkla rörelser – från kroppen in till själen – för att komma till rätta med de problem som man anser har uppkommit genom obalans i energisystemet. Obalans i systemet upplever vi som krämpor och sjukdomar.

I yogaterapi lokaliserar terapeuten var blockeringarna sitter och utformar ett övningsprogram som löser upp stoppen och därmed motverkar symptomen. Träningen är individuellt utformad utifrån de problem och behov var individ har.

Övningarna hjälper att rensa i systemet och lösa upp blockeringar. Exempel på besvär: stress, utbrändhet, högt blodtryck, fobier, ångest, sömnproblem, ryggont, ätstörningar, huvudvärk med mera.

Vill du boka en lärare eller samtala om din situation, maila oss på info@brahmayoga.se